Activiteiten
4 basis elementen van persoonlijke daadkracht

Persoonlijke ontwikkeling is een levenslang proces. Helaas denken velen dat het na de formele opleiding en wat aanvullende bedrijfsscholing wel zo’n beetje gedaan is met de ontwikkeling. Maar het heft in eigen handen houden is essentieel in het leven, zeker als de omgeving snel verandert. Je moet vooral niet afwachten tot er iets gebeurt in het leven dat wel aangenaam is. Als je dan niet bij de pakken neer wilt zitten, zul je aan de slag moeten. Een belangrijk aspect van de persoonlijke ontwikkeling is het versterken van datgene dat velen ‘empowerment’ zijn gaan noemen.

EMPOWERMENT

‘Empowerment’ lijkt een lastig te vertalen begrip en daarom gebruiken velen de Engelse term. Feitelijk betekent het niet veel anders dan het voortdurend optimaal benutten van je potentie, zodat je altijd daadkrachtig en in lijn met je eigen opvattingen weet op te treden. Ik vind ‘persoonlijke daadkracht’ een mooie Nederlandse verwoording voor ‘empowerment’

ERKEN JE BEPERKINGEN

Het vraagt iets om jezelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Reflecteren op je eigen ontwikkeling is daarbij het lastigst. Durf concreet te zijn over je doelen en de kwaliteiten die je wilt ontwikkelen om die doelen te realiseren. Dat impliceert ook dat je zicht krijgt op je huidige beperkingen en je de vraag moet kunnen beantwoorden: kan ik dit nóg niet, of heb ik het niet in me om deze kwaliteit te ontwikkelen? Durven te erkennen waar je beperkingen liggen, kan heel confronterend zijn, maar zorgt tegelijkertijd voor rust en kracht.

DE 4 BASISELEMENTEN

Om daadkrachtig te kunnen worden ligt de kern natuurlijk niet in het erkennen wat je niét kunt. Je kwetsbaarheden erkennen zal je wel behoeden om eindeloos zaken na te jagen die niet te realiseren zijn voor je en daardoor teleurstelling op teleurstelling opleveren. Maar waaruit bestaat persoonlijke daadkracht dan wél? Ik noem de 4 basiselementen.

#1. Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn houdt in dat we ons eigen karakter kennen en daardoor op voorhand al weten hoe we in specifieke situaties zullen reageren. Daardoor kunnen we bewust die eigenschappen inzetten om zo effectief mogelijk te zijn. En daarnaast kunnen we leren hoe we onze kwetsbaarheden buiten de deur kunnen houden. Zelfbewuste keuzes maken vraagt dat je durft te leren van je ervaringen uit het verleden.

#2. Waarden en overtuigingen

Waarden zijn essentiëler dan doelen. We staan er vaak niet bij stil, maar als de activiteiten die je moet ondernemen om een doel te bereiken haaks staan op onze waarden of overtuigingen, zullen we die doelen uiteindelijk niet realiseren. Waarden zijn heel belangrijk om een specifieke inzet te kunnen leveren. Vaak is het lastig om scherp te hebben wat nu precies essentieel voor ons is.

#3. Vaardigheden

Vaardigheden zijn de basis waardoor je de gewenste doelen zal weten te bereiken. Vaardigheden ontstaan niet uit het niets. Al hebt je de benodigde aanleg, oefenen is de enige manier om de vaardigheden te verwerven en doelen te realiseren. Alleen door oefenen, je neus stoten en weer opnieuw proberen, ontwikkel je vaardigheden die helpen succesvolle acties te ondernemen.

#4. Doelen

Doelen stellen is dé manier om verantwoordelijkheid voor het leven te nemen. Essentieel is dat je doelen een aantrekkelijke betekenis hebben, doordat ze afgestemd zijn op de waarden die belangrijk voor je zijn in het leven. Natuurlijk moeten doelen zowel specifiek en realistisch zijn, maar nog belangrijker is dat ze jezelf blijven inspireren om de noodzakelijke actie te ondernemen. De juiste persoonlijke doelen geven richting en betekenis aan ons leven. Persoonlijke betekenis is essentieel om daadkrachtig te kunnen opereren.

ALTIJD NOG IETS TE REALISEREN

Zodra je zegt dat je wel zo’n beetje uitgeleerd bent, dan heb je geen ambities meer, of je hebt jezelf nog niet de juiste vragen gesteld. Zolang hij of zij leeft, heeft ieder mens immers nog iets te realiseren.

UIT: Management Team

Dit bericht is geplaatst op 05-09-2016