Activiteiten
5 factoren voor Geluk op het Werk

Wat zijn ingrediënten die uiteindelijk je Geluk op het Werk bepalen? Geluk op het werk en welzijn zijn erg met elkaar verbonden. En als je bekijkt welk deel van ons leven we bezig zijn met werk is dat ook goed te begrijpen. Want het is van verschillende factoren afhankelijk. We laten hieronder de belangrijkste 5 ingrediënten de revue passeren.

Positieve Emoties

Wat is het?
Als je plezier in je werk hebt, ervaar je veel positieve emoties. Denk daarbij aan vrolijkheid, tevredenheid en plezier. Het is niet verboden om negatieve emoties te hebben. Als je in een vervelende situatie terecht komt, is het normaal om daar verdriet of boosheid bij te voelen. Als deze gevoelens erg lang aanhouden of wanneer ze aanwezig zijn zonder duidelijke reden, is dat echter geen goed teken.
Hoe kun je meer werkplezier ervaren?
Alle onderdelen van deze opsomming geven je kansen om er voor te zorgen dat je meer positieve ervaringen hebt op je werk. Een goed contact met collega’s kan een positief gevoel geven bijvoorbeeld en het ontwikkelen van je talenten ook. Positieve gevoelens hangen echter niet helemaal samen met positieve ervaringen. Soms maken we genoeg positieve dingen mee, maar laten we deze overschaduwen door negatieve ervaringen. En soms hebben we het zo druk, dat we niet eens stil staan bij de mooie dingen die ons overkomen. Een eenvoudige oefening is daarom om aan het eind van je werkdag even stil te staan bij de prettige dingen die je zijn overkomen door er drie op te schrijven.

Flow

Wat is het?
Flow is een psychologische staat waarin je helemaal opgaat in je werk. Mensen die flow ervaren, beschrijven vaak dat ze hun gevoel van tijd vergeten en alleen nog maar aan de taak denken. Je kunt flow zien als een soort van concentratie die als heel prettig ervaren wordt.
Wat kun je er aan doen?
Er zijn een aantal voorwaarden te noemen waar aan voldaan moet worden wanneer je in een flow wilt geraken. Allereerst is het zo dat je moet werken aan een taak die moeilijk en uitdagend is maar niet onmogelijk. Daarnaast moet het een taak zijn die je intrinsiek waardevol vindt. De taak moet met andere woorden de moeite waard zijn voor je. Daarnaast is een omgeving vereist waarin je de mogelijkheid hebt om je te concentreren. Het helpt dus wanneer je je voor een tijd kunt afsluiten van de buitenwereld en je telefoon en email kunt uitzetten.

Relaties

Wat is het?
Gelukkige mensen hebben één ding gemeenschappelijk: ze hebben veel sociale contacten. Op het werk heb je ook veel contact met anderen en als die contacten positief zijn, dragen ze in sterke mate bij aan je werkgeluk.
De relaties op je werk zijn goed als je vrijelijk emoties kunt tonen aan je collega’s en als er naar je geluisterd wordt. Conflicten ontstaan bijna altijd op plaatsen waar samengewerkt wordt en dat is op zich geen probleem. Als ze ook maar weer uitgesproken en bijgelegd worden.
Wat kun je er aan doen?
Er zijn twee manieren om te investeren in relaties.
De leukste manier is om te investeren in positieve relaties. Dit doe je bijvoorbeeld door eens wat vaker een complimentje te geven en een praatje met je collega’s te maken. Even aandacht voor iemand hebben kan vaak al erg helpen.
Daarnaast is het de moeite waard om goed op te letten bij conflicten. Als je een meningsverschil hebt met iemand anders, is het belangrijk om je geduld te bewaren en in gesprek te blijven met je gesprekspartner. Probeer er samen uit te komen, dat kan even tijd kosten, maar het zorgt op de lange termijn wel voor de beste resultaten en de beste werksfeer. Oog hebben voor het belang van de ander helpt enorm.

Betekenis

Wat is het?
Als je een huis moet bouwen en vervolgens weer moet afbreken om het direct daarna weer op te gaan bouwen, zal het niet lang duren voordat je je motivatie voor deze taak verliest. Het werk heeft dan weinig zin of betekenis.
Er zijn twee manieren waarop je werk betekenis kan hebben. Allereerst kan je werk betekenis hebben voor de doelstellingen bij het bedrijf. Je ziet dan dat jouw bijdrage nut heeft en gewaardeerd wordt. Daarnaast kunnen de uitkomsten van je werk betekenis hebben voor de mensen die er gebruik van maken. Als je lekker eten maakt, genieten mensen daar bijvoorbeeld van
Wat kun je er aan doen?
Om je werk als betekenisvol te ervaren is het belangrijk te weten wat jouw persoonlijke doelen zijn en deze vervolgens na te streven. Probeer deze doelen zo concreet mogelijk te formuleren en maak daarnaast een plan met stappen die op korte termijn goed uit te voeren zijn. Hoe concreter je de stappen formuleert, des te haalbaarder het doel is. Het bereiken van je doelen zal je een groot gevoel van tevredenheid en betekenisgeving geven.

Uitdaging

Wat is het?
Het is een algemeen menselijk verlangen om je talenten te kunnen ontwikkelen. Steeds een stukje beter worden en nieuwe dingen bijleren wordt door de meeste mensen als prettig ervaren.
Bij het ontwikkelen van je talent speelt het in de praktijk brengen van je vaardigheden een grote rol. Daarnaast gaat het ook over zelfstandigheid. Nieuwe dingen doen en meer verantwoordelijkheid krijgen, zorgt voor een uitdaging waar de meeste mensen zich prettig bij voelen.
Wat kun je er aan doen?
Voor het ontwikkelen van je eigen vaardigheden is het belangrijk om te weten waar je nog meer over kunt en wilt leren. Daarna kun je, eventueel in overleg met een collega of je leidinggevende, een plan ontwikkelen waarmee je je talenten verder kunt ontwikkelen.
Mensen zijn er vaak toe geneigd om hun slechte punten te ontwikkelen. Het kan echter ook leuk zijn om vaardigheden verder te ontwikkelen waar je al heel goed in bent. Het heet niet voor niets talentontwikkeling.

Dit bericht is geplaatst op 18-06-2018