Activiteiten
Door Vitaliteitsmanagement ziekteverzuim ruim 1 % minder

Wie zijn medewerkers duurzaam wil blijven inzetten, kan een voorbeeld nemen aan FrieslandCampina. Zij startte een jaar geleden met het vitaliteitsprogramma Boest en scoort daarmee opmerkelijke resultaten. 

‘Veel bedrijven zetten hun kaarten bij vitaliteit op het verminderen, wij zijn juist van het tegenovergestelde uitgegaan’, zei Antje Zwierenberg, projectmanager Compensation & Benefits bij FrieslandCampina tijdens de masterclass Vitaliteit op de werkvloer dat MT in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea organiseerde. ‘Daar is het programma Boest uit voorgekomen, met als ondertitel Schenk jezelf meer energie.’

HELFT MET PENSIOEN

FrieslandCampina maakt een omzet van 11,4 miljard euro en telt 21.186 medewerkers, waarvan een kleine 6.000 in Nederland. Het heeft vestigingen in 30 landen, exporteert naar 100 landen en telt 19.244 coöperatieleden (melkveehouders). De gemiddelde leeftijd van de werknemers is 46 jaar. Dat betekent dat in 2020 meer dan 50 procent van de huidige medewerkers met pensioen is. ‘De medewerkers die achterblijven, moeten langer doorwerken’, zegt Zwierenberg. ‘Wij hebben dus een verantwoordelijkheid voor gezond gedrag, zeker als je beseft dat ongeveer een kwart van de loonkosten gerelateerd is aan ongezond gedrag en ziekte. Als we niets doen worden die kosten alleen maar hoger.’

MANAGEMENT OP DE ZEEPKIST

Actief vitaliteitsmanagement, weet Zwierenberg, leidt volgens publicaties in Harvard Business Review tot een stijging van de productiviteit met 31 procent, een stijging van sales met 37 procent en een verhoging van de creativiteit met een factor 3. ‘Randvoorwaarde is wel dat het management de voorbeeldrol pakt en vitaliteit borgt in de strategie van het bedrijf. Bij FrieslandCampina is dat bijzonder goed uitgepakt. De directie is meerdere malen op de zeepkist geklommen om Boest onder de aandacht te brengen.’

VERSCHILLENDE DOELSTELLINGEN

Boest richt zich op de 96 procent niet zieke werknemers en motiveert hen tot een betere balans tussen zakelijke en persoonlijke belangen. Het valt uiteen in drie pijlers: Ik wil het (gemotiveerd & betrokken), ik voel me goed (energie & gezond) en ik kan het (kennis & vaardigheden). ‘Werken aan je vitaliteit is werken aan je persoonlijke doelstellingen’, zegt Zwierenberg. ‘En die doelstellingen zijn voor iedereen verschillend. De een wil stoppen met roken, de ander wil beter slapen en weer een ander wil vaker zijn moeder zien. Als wij onze mensen een fijner leven kunnen bieden, verbetert hun energiemanagement en gaat hun effectiviteit omhoog.’

FITTER, GEMOTIVEERDER EN GEZONDER

Boest is begonnen als een pilot van zes maanden. Meedoen was vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Wie zich inschreef moest zich committeren aan een programma van zes maanden en persoonlijke doelstellingen formuleren (én halen) op bewegen, voeding en/of ontspannen. Ook werd een tijdsinvestering van de werknemer gevraagd en van het thuisfront. 365 Werknemers meldden zich aan en werden onderworpen aan een intensief programma.

De resultaten zijn verbluffend: 71 procent van de deelnemers zegt hun energiemanagement te hebben verbeterd. ‘Ze voelen zich fitter, gemotiveerder en hebben een betere balans gevonden tussen persoonlijke en zakelijke belangen’, zegt Zwierenberg. ‘Maar ook fysiek is er een heleboel verbeterd. Het cholesterol is bij velen gedaald, het aantal rokers is drastisch verminderd en de veerkracht is bij bijna allemaal sterk toegenomen. Bij 78 procent is de fitheidsscore gestegen. Met als gevolg dat het verzuim is gedaald van 4,7 procent in 2012 naar 3,6 procent in 2014. Hoogste tijd om het programma nu over alle vestigingen uit te rollen.’

Bron: Management Team

Dit bericht is geplaatst op 24-06-2015