Activiteiten
Vitaliteitsmanagement levert geld op

Vitaliteitsmanagement is meer dan een rondje door het park lopen. Een goed vitaliteitsplan levert minder uitval, hogere productiviteit, grotere voldoening, een grotere betrokkenheid en een hogere winst.

In 6 stappen tot een goed vitaliteitsplan:

Stap 1: Inventarisatie

Inventarisatie van de huidige stand van zaken bij de medewerkers en directie. Hoe scoort het bedrijf op duurzame inzetbaarheid?  Gesprekken met het kader en vragenlijsten bij de medewerkers brengen in beeld waar de duurzame inzetbaarheid in het gedrang komt. Is het fysiek (gezondheid, voeding, balans belasting/belastbaarheid ), mentaal (job demands versus job resources, stress, stijl van leidinggeven ) of emotioneel ( onderlinge verhoudingen, autonomie, waarden). Vanuit deze 0-meting worden de concrete doelstellingen bepaald, wat willen we bereiken en hoe meten we dat gedurende en aan het eind van het traject?

 Stap 2: Ontwikkeling

Een programma wordt ontwikkeld in overleg met de verantwoordelijken; welke ingrediënten zijn voor je bedrijf van belang? Waar hebben de medewerkers behoefte aan? Wat is mogelijk qua tijdsinspanning, kosten en duur?

Stap 3: Voorlichting

Mensen informeren over de aanleiding, de bedoeling en de aanpak van het traject, waardoor draagvlak gecreëerd wordt.

Stap 4: Management first

Het top- en middenkader doorloopt, ook als pilot, het programma. Als de top het niet ondersteunt en erin het goede voorbeeld geeft, dan is dat dodelijk voor het slagen van deze aanpak. Bovendien kunnen zij als geen ander beoordelen of de voorgestelde aanpak succesvol gaat zijn.

Stap 5 Cafetariamodel

De werkgever faciliteert, maar de medewerker heeft de regie. De medewerkers zijn zelf mans genoeg om te bepalen wat nodig is. En daarom ontstaat er een cafetaria-model. Misschien een raar woord in het kader van vitaliteit, maar in dit geval passend: vanuit een menu kies je wat je wilt gebruiken. Voor de één een sessie over slaapverbetering, voor een ander een mBIT sessie (hoe je de wijsheid van je hoofd, hart en buik kunt integreren voor betere beslissingen en veranderingen in je gedrag) en voor weer een ander deelname aan een (bedrijfs-) fietsclub, een mindfulness training, een workshop over Voeding of Beweging of Omgaan met Stress. Voor elck wat wils, afhankelijk van de resultaten uit stap 1. De mogelijkheden zijn legio, maar moeten passen in de cultuur.

Stap 6 Monitoren

Na een, vooraf bepaalde, tijd worden de resultaten gemeten en geëvalueerd. Hoe zit het met het ziekteverzuim, zijn de kosten binnen het budget gebleven, wat heeft het opgeleverd, hoe wordt het doorgezet en door wie?

Wil je meer weten hoe dit vitaliteitsmanagement een rol kan spelen in jouw bedrijf neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Dit bericht is geplaatst op 03-06-2015